Vyťažte z vášho finančného zdravia maximum: Výhody refinancovania úverov

Juraj Štefanak
May 10, 2024
3 minúty čítania
Vyťažte z vášho finančného zdravia maximum: Výhody refinancovania úverov

Refinancovanie úverov môže byť kľúčovým krokom k zlepšeniu vašej finančnej situácie a dosiahnutiu finančnej stability. Tento článok preskúma ich výhody vrátane zníženia úrokových sadzieb a konsolidácie dlhu. Zistite, ako efektívne refinancovať úvery a vyťažiť maximum zo svojho finančného zdravia.

Koncept refinancovania úverov

Refinancovanie úverov znamená prehodnotenie existujúcich úverových podmienok s cieľom nájsť výhodnejšie podmienky. To môže zahŕňať zmenu úrokových sadzieb, doby splatnosti alebo iných podmienok úveru.

Výhody refinancovania úverov

• Zníženie úrokových sadzieb: Jednou z najväčších výhod refinancovania úverov je možnosť získania nižších úrokových sadzieb. Nižšie úrokové sadzby znamenajú nižšie náklady na úver a úsporu financií na dlhodobom horizonte.

• Konsolidácia dlhu: Refinancovanie môže tiež zahŕňať konsolidáciu viacerých úverov do jedného. To umožňuje lepšiu kontrolu nad dlhom a jednoduchšie riadenie financií s jednou mesačnou splátkou.

• Zníženie mesačných splátok: Nižšie úrokové sadzby alebo dlhšia doba splatnosti môžu viesť k zníženiu mesačných splátok. To zlepšuje finančnú flexibilitu a umožňuje ľahšie zvládanie iných finančných záväzkov.

Ako príklad si uvedieme situáciu refinancovania úveru vo výške 150 000 €, pričom po 5 rokoch zostáva splatiť 127 871 €. Sledujeme vývoj mesačných splátok počas 5 rokov v súvislosti s rôznymi ponukami refinancovania.

Aktuálny úver: V roku 2018 bola mesačná splátka 486 € pri úrokových sadzbách 1,05 % a dobe splatnosti 30 rokov.

Ponuka A: V roku 2023 bola ponúknutá nová úverová ponuka s úrokovou sadzbou 4,29 % na 25 rokov, pri mesačnej splátke 695 €.

Ponuka B: V rovnakom roku bola dostupná aj druhá ponuka s rovnakou úrokovou sadzbou 4,29 %, ale s dobe splatnosti 30 rokov, s mesačnou splátkou 632 €.

Graf ilustruje zmenu mesačných splátok po refinancovaní úveru a zobrazuje, ako rôzne ponuky ovplyvnia vaše mesačné výdavky a celkové náklady na úver v priebehu času.

Návod na efektívne refinancovanie úverov:

• Preskúmajte nové ponuky: Skúmanie aktuálnych úverových ponúk na trhu je kľúčové pre nájdenie výhodnejších podmienok.

• Porovnajte náklady: Porovnávanie úrokových sadzieb, poplatkov a ďalších nákladov je dôležité pre efektívne refinancovanie.

• Zvážte dlhodobé dôsledky: Pri refinancovaní je dôležité zvážiť nielen krátkodobé úspory, ale aj dlhodobé dôsledky na vašu finančnú situáciu.

Pozrime sa na graf, ktorý ilustruje potenciálne úspory pri spájaní a refinancovaní rôznych úverov s cieľom dosiahnuť nižšiu mesačnú splátku.

• Hypotéka: Súčasná mesačná splátka za hypotéku je 320 €.

• Spotrebný úver: Ďalšia mesačná splátka je 170 € za spotrebný úver.

• Lízing: A nakoniec, splátka za lízing činí 220 € mesačne.

Celkové mesačné výdavky za tieto úvery pred refinancovaním činia 710 €. Refinancovaním a spájaním týchto úverov by sa mohla dosiahnuť úspora vo výške 310 € mesačne. To znamená, že po refinancovaní by nová mesačná splátka mohla klesnúť na 400 €. Tento graf naznačuje, že prostredníctvom správneho riadenia úverov a ich refinancovaním je možné dosiahnuť značné úspory a zlepšiť celkovú finančnú situáciu.

Refinancovanie úverov môže byť účinným nástrojom na zníženie dlhov a zlepšenie finančnej flexibility. S výhodami, ako je zníženie úrokových sadzieb a konsolidácia dlhu, je to dôležitý krok pre dosiahnutie finančných cieľov.

Autor príspevku

Juraj Stefanak
Financial Advisor, Juraj Stefanak
Viac o autorovy

Financiám sa venujem 6 rokov na plný úväzok. Pomáham svojim klientom v oblasti financií a neuzatváram s nimi len zmluvy. Zakladám si na individuálnom, ľudskom, profesionálnom a čestnom prístupe. Snažím sa vžiť do Vašej situácie a nájsť pre Vás tie najvhodnejšie riešenia.

Blog

Ďalšie články

Máte problém s navigáciou v hypotekárnom procese? Tipy pre prvonadobúdateľov

Tento článok vás krok za krokom prevedie celým procesom, od prípravy žiadosti až po výber správneho hypotekárneho produktu.
July 8, 2024

Čo obnáša práca finančného poradcu? Môj príbeh, výsledky a úspechy

Tento článok sa zameria na prácu finančného poradcu Juraja Štefaňáka a jeho úspechov.
July 1, 2024
3 minúty čítania

Čo je to finančné sprostredkovanie? Stručne a jednoducho

Tento článok sa zameriava na úlohu a význam finančných sprostredkovateľov, ako aj na osobný príbeh Juraja Štefaňáka, ktorý sa v roku 2017 rozhodol venovať tejto profesii.
  • Žiadne záväzky
  • Bez skrytých poplatkov
  • Bez zmlúv

Objednaj si svoju bezplatnú konzultáciu už dnes

Poskytnem Vám odborné rady a pohľad na vaše financie, ktorý ste možno prehliadli. Získate tak jasný obraz o svojich možnostiach a potenciálnych rizikách.